Greetje Brontsema

Greetje Brontsema

Het is begonnen in 1988 toen ik als meisje sprak bij de uitvaart van mijn grootmoeder. De uitvaartverzorger was dit niet gewend en drong erop aan mijn toespraak op papier te zetten, zodat hij deze indien nodig voor kon lezen. Ik wilde dit echter zelf voor mijn oma doen en hield met liefde een toespraak die indruk maakte.  Ook bij diverse andere naaste familieleden heb ik met veel voldoening gesproken.

Ik besloot het spreken in het openbaar professioneel toe te passen en begon met het voltrekken van huwelijken. Sinds 1993 ben ik Beëdigd Trouwambtenaar of wel Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en heb ik honderden bruidsparen in de echt verbonden. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Gronings, Duits en Engels.

Daarnaast werkte ik als coördinator van (internationale) evenementen bij de Hanzehogeschool Groningen.

In 2014 richtte ik mijn eigen onderneming “Memorables” op en begon ik als funerair spreker. Het werk als funerair spreker beviel goed. Dit, in combinatie met een aantal indringende persoonlijke verlieservaringen van naaste dierbaren, motiveerde om te kiezen voor het vak van uitvaartbegeleider.

In 2016 behaalde ik het Docendo-diploma en startte ik ook als freelance uitvaartbegeleider voor een vijftal uitvaartbedrijven.

Vanaf 2019 verzorg ik ook volledige uitvaarten vanuit Memorables. Ik zie en voel hoe waardevol werkelijk goede uitvaartbegeleiding is en wil dit graag bieden. Veel is mogelijk om een warm en waardig afscheid met mooie herinneringen te verzorgen. Ik neem de nabestaanden zoveel mogelijk zorg uit handen of bereid de uitvaart juist voor samen met de familie. Iedere uitvaart is maatwerk en ik bereid dit voor en begeleid het afscheid zoals u dat wenst.

Elk afscheid vraagt weer om een andere sfeer en bijbehorende uitvaart. Levenservaring heeft mij veel geleerd. Ik voel sfeer en situaties intuïtief aan. Ik zal er dan ook alles aan doen een waardevolle bijdrage te leveren.  Ik ben een warme, vriendelijke vrouw en dat is ook de manier waarop ik mijn dienstverlening uitvoer.

Ook is het mogelijk in een voorgesprek kennis te maken en/of uw uitvaartwensen vast te leggen. Ik kan dan ook alvast een kostenbegroting maken aan de hand van uw informatie.

In “mijn uitvaartwensen” kunt u uw wensen vastleggen. Bewaar deze bij de belangrijke papieren zodat uw nabestaanden het document snel vinden.